3. Göz Denetimi


  • Home
  • |
  • 3. Göz Denetimi

3.GÖZ DENETİM

Gıda üretimi yapan, depolayan, satışa sunan kuruluşlar ve tedarikçileri için asgari temel hijyen uygulamalarının etkinliğini tespit etmek(5996 sayılı kanun kapsamında), uygunsuzluk ve eksiklikleri belirlemek ve önleyici tedbirleri sunmak amacı ile ASSİST DANIŞMANLIK uzman denetçileri tarafından hizmet sunulmaktadır.

Denetimde tespit edilen uygunsuzluklar için alınması gereken önlemleri / düzeltici faaliyetleri ve terminlerini de belirten kapsamda raporlama gerçekleştirilir.

Denetimler gıda üreten kuruluşlar / depolayan, satışa sunan kuruluşlar ve son tüketim noktaları için gerçekleştirilmektedir.

  • Gıda güvenliği standartları koşullarına
  • İyi üretim uygulamalarına
  • Ülke mevzuatlarına
  • Uluslararası standartlara
  • Assist Danışmanlık denetçi tecrübelerine göre denetim hizmetleri gerçekleştirilmektedir.
 
 
 
 
Teklif İsteyiniz