Gizli Müşteri Denetimi

“Gizli Müşteri” hizmeti, işletmelerin ve sunulan ürün ve/veya hizmetin, belirlenen kritik kontrol noktalarda mevcut durumunun saptanması ve ölçümünü sağlayan bir araştırma yöntemidir. 

“Gizli Müşteri” hizmeti, çoğunlukla işletmenin müşteri memnuniyetini sağlamadaki performansını ölçümlemek ve çalışanların müşterilerle iletişimlerini değerlendirmek üzere yapılan sonuç odaklı ve gelişime destek veren bir çalışmadır. 


“Gizli Müşteri” hizmetiyle kurumlar şu imkanları elde eder:

• Müşteri memnuniyetini ölçebilme
• Çalışan performansını denetleme
• Çalışanların müşteriye verdiği önemi gözlemleme 
• Rakipleri izleyebilme 
• Eğitim İhtiyaçlarının Etkin şekilde tespit edebilme
• Organizasyonun hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını anlayabilme  
• Organizasyonun gelişim sürecini izleyebilme

 Assist Danışmanlık, yetkin kişilerden oluşan ve kalifikasyonlarına göre projelerde değerlendirilen “gizli müşteri” kadrosuyla bu hizmeti başarıyla yerine getirmekte ve Genel, işletme, departman, ürün,hizmet veya kriter bazında mevcut durumun analiz edildiği ve zayıf-güçlü yönlerin belirlendiği ve gelişme-fırsat alanları hakkında yorumları da içeren kesinleşmiş değerlendirme raporu ile kurumlara tam bir danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bu yöntemle bir anlamda kendilerini tanıma fırsatı bulan firmalar, denetim sonunda güvendikleri pek çok noktada sorun yaşandığını görebiliyor. Müşteri kayıpları yaşayan ve sadakatli müşteri bulmakta zorlanan firmaların gizli müşteri denetimleri şeffaflık sağlamaktadır.

Turizm ve gıda sektöründe işletmelerin kendilerini test etme imkanı sunmayı hedeflemekteyiz.

Denetim sonucuna göre önleyici tedbirler alınabilmektedir.