• Misyonumuz
 • Vizyonumuz
 • Çalışmalarımızın tümünde “Önce İnsan ve Çevre” faktörünü göz önünde tutarak koruyucu ve önleyici bir anlayışla hizmet vermek temel misyonumuzdur. Bu nedenle çevresel risklerin azaltılması ve uluslararası standartlardaki çevre yönetim sistemlerinin kuruluşlara entegre edilip benimsetilmesi, çalışanların çevresel kazalara veya olası kirlenmelere karşı eğitimlerini üstlenmeyi, çevreyi ve insanı korumak için periyodik ziyaretlerimizi yaparak erken ve en etkili müdahale imkanını sağlamayı, kalıcı kirlenmeyi ve çevresel farkındalığın yok olmasını önlemeyi, mutlu bireylerin, sağlıklı bir çevrede yaşamalarını ve kazanmalarını sağlamak için özveriyle çalışmayı esas biliriz.

  Bizimle çalışan iş yerlerinde;

  • Ergonomik çalışma koşullarını sağlamak,
  • Üretimde artışı sağlamak,
  • İşgücü ve zaman kayıpları önlemek,
  • Maddi kayıpları önlemek,
  • Tasarruflu ve çevreye duyarlı çalışmalarında yardımcı olmak,
  • Çevresel risklerin mühendislik bakış açısı ile minimize edilmesi ve çözüm ortaklarımızın yükümlülüklerini zamanında ve en efektif yol ile yerine getirmek,
  • Uzmanlık alanlarımızda en iyisini ‘kalıcı’ ve ‘istikrarlı’ olarak vermek,
  • Karşılıklı anlayış ve sevgi saygı içerisinde modern dünya kalitesinde hizmet sunmak,
  • Çevre Mühendisliği sektöründe, sektöre yön veren, ulusal arenada danışılan firma olmaktır.

  Hoşgeldiniz

  Kendimizi müşterilerimizin yerine koyarak hareket eder, doğru bilgiye önem vererek, sadece uzman olduğumuz konularda danışmanlık ve denetim yapmaktayız. Türkiye`nin neresinde olursa olsun, iş dünyasının muhtemel konulardaki danışmanlık ihtiyaçlarına cevap verecek tarzda yapılanmış bulunmakta ve değerli müşterilerimizin taleplerini beklemekteyiz.