İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri


  • Home
  • |
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

(Risk Analizi - Acil Eylem Planları - İş Güvenliği Eğitimleri)

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereği yükümlülükler şöyledir;

SGK’ lı bir personel çalışanı bulunan işverenler 1 OCAK 2013 tarihinden itibaren aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır;

1.İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

2.Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.

3.İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanın değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.

4.İşveren, işçilerin sağlık gözetimini ve işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında belirtilen aralıklarla yaptırmak ve işyerinde muhafaza etmek zorundadır.

 

Hizmetlerimiz;

  • İş Güvenliği Hizmetleri
  • İş Yeri Sağlık Hizmetleri
  • Risk Değerlendirme Hizmetleri
  • Danışmanlık Hizmetleri                
  • Eğitim Hizmetleri          
  • Periyodik Kontroller            
  • Doküman Hazırlama                                

 

 

 

 

 
 
 
 
Teklif İsteyiniz