Kapasite Raporu Tanımı 

Sanayi Odalarına kaydolarak sanayi kuruluşu niteliği kazanan özel veya tüzel kişiliklerin irtibat bilgilerini, üretim konularını ve yıllık üretim kapasitelerini, teknolojilerini, makine parkını, kullandıkları hammaddeleri, sermaye ve istihdam bilgilerini ve benzeri konuları içeren, kuruluşun kimlik kartı niteliğindeki kapasite raporlarını bağlı bulundukları Odalar düzenlemektedir. 
İmalat sanayii, ihracat, ithalat, gümrük, teşvik mevzuatı gibi birçok bürokratik işlemde, sanayi kuruluşu ile ilgili bilgilerin kapasite raporlarından elde edilmesi tercih edilmekte ve her geçen gün kapasite raporlarının önemi artmaktadır. 
Odalarımızca görevlendirilen ekspertiz heyeti ile firma işyerinde yapılan inceleme ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda düzenlenen kapasite raporları, prosedür gereğince Odalarca hazırlandıktan sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) onayını almak zorundadır. 
Kapasite raporlarının yanıltıcı veya haksız rekabete neden olabilecek bilgiler içermemesi büyük önem taşıdıgından, hesaplamalardaTOBB tarafından belirlenen kriterler ve hesaplama yöntemleri esas alınmaktadır. 
Ayrıca, özel kuruluşların ve kamu kurumlarının firmalar hakkındaki bilgi taleplerinde, kapasite raporundaki bilgilerden faydalanılmaktadır.

 

 • Kapasite Raporu Hangi Alanlarda Kullanılır?
 • Kapasite Raporu Tanzim Edilen Sektörler Hangileridir?
 • Kapasite Raporu İçin Kimler Başvurabilir?
 • Kapasite Raporu Hangi Alanlarda Kullanılır?

  • Yatırım Teşvik Belgesi,

  • Dahilde İşleme İzin Belgesi,

  • Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında,

  • Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik ve doğalgaz alımı için de gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,

  • Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde,

  • Resmi ve özel ihalelerde,

  • Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,

  • Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,

  • Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,

  • İmalatçı belgesi alımında,

  • Vergi incelemelerinde,

  • Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde gerekli olmakta ve ayrıca ülkenin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutmaktadır.

   

   Kapasite Raporu Tanzim Edilen Sektörler Hangileridir?

  • Gıda Sanayi (Sınai üretim yapan gıda işletmeleri)

  • İplik Sanayii

  • Dokuma Sanayii

  • Örme Sanayii

  • Konfeksiyon Sanayii

  • Boya, Apre ve Emprime Sanayii

  • Jüt ve Amyant Sanayii

  • Halı ve Hasır Sanayii

  • Döküm Sanayii

  • Madeni Eşya Sanayii

  • Soğuk ve Sıcak Halde Muhtelif Telden Mamul Eşya Sanayii

  • Çeşitli Metal Sanayii

  • Montaj ve Tamir, Bakır Atölyeleri

  • Elektrik Malzemesi İmali, Elektrik Cihazları Montaj, Tamir Atölyeleri

  • Kaplama Sanayii

  • Sıhhi ve Fenni Tesisatçılar

  • Ağaç Eşya Sanayii

  • Toprak Eşya Sanayii

  • Taş Ocakları ve Maden İstihracı Sanayii

  • Cam ve Porselen Sanayii

  • Kağıt ve Mukavva Eşya Sanayii

  • Baskı ve Cilt Sanayii

  • Kimya Sanayii

  • Sabun ve Temizlik Malzemeleri Sanayii

  • Plastik Eşya Sanayii

  • Kauçuk Eşya Sanayii

  • Deri Eşya Sanayii

  • Film ve Fotoğraf Sanayii

  • Protez ve Ortopedi Sanayii

  • Deri Tuzlama ve Asorti İşleri

  • Yazılım Firmaları

  Kapasite Raporu İçin Kimler Başvurabilir?

  • Oda üyesi olan,

  • Sigortalı işçileriyle üretim yapan,

  • Sigortalı işçi sayısı en az bir (1) olan,

  • Adresi tescil edilmiş bir işyeri olan,

  • Gerekli makine ve tesisatı bulunan küçük veya büyük sanayiciler Kapasite Raporu tanzimi için başvurabilirler.