Risk yönetimi, işletmelerin işlevleri sırasında ortaya çıkabilecek risklerin önceden dikkatli bir biçimde ve ayrıntıları ile tanımlanıp değerlendirilmesi ve bu riskleri minimize edecek veya tam olarak ortadan kaldıracak önlemlerin alınması olarak tanımlanabilir.

Risk yönetiminin aşamaları

Risk analizinde öncelikle potansiyel risklerin belirlenmesi gerekiyor. Risk belirlemede risk kategorileri bazında bir çalışma yapmak önemli risk alanlarının unutulmasını engeller.

İkinci adımda ise tanımlanan risklerin gerçekleşme olasılıkları ve gerçekleşmeleri durumunda kuruma yükleyeceği maliyetler ile ilgili değerlendirmelerin yapılmasıdır. Bu değerlendirme ışığında riskler gruplandırılarak alınacak tedbirler belirlenir. Örneğin, potansiyel etkisi yüksek ancak gerçekleşme olasılığı düşük risklerin sigortalanması veya kiralama gibi farklı finansman yöntemleriyle yönetilmesi sağlanırken, potansiyel etkisi düşük ve gerçekleşme olasılığı yüksek risklerin azaltılması için yatırım yapılması tercih edilebilir.

Risklerin değerlendirilmesi aşamasında riskin yapısına göre farklı teknikler kullanılmaktadır. Sınırlı sayıda olasılığın olduğu durumlarda ise senaryo analizleri ve karar ağacı yöntemleri tercih ediliyor. Belirsizliklerin ve sonuçlarının belli dağılımlarla modellenebildiği durumlarda ise simülasyon çalışmaları ve opsiyon teorisi kullanılıyor.

Risk analizinin ilkeleri

Risk analizinde belli ilkelere dikkat etmek gerekiyor. Riski azalmak için şeffaflığı bir yönetim anlayışı olarak benimsemek fayda sağlıyor.

Risk analizinde önemli faktör kullanılan teknikler değil, riski değerlendirenlerin deneyimleridir. Dolayısıyla deneyimli yönetici ve danışmanlarla çalışma tercih edilmelidir.

Risk analizinde önemli ilkelerinden biri de neyi bilmediğini iyi anlamaktır. Her tekniğin ve modelin varsayımlar üzerine kurulu olduğunu unutmamak ve bu varsayımları sorgulamak gereklidir.

İşin farklı riskleri dengeli bir şekilde üstlenecek yapıda kurulmasına dikkat etmek gerekiyor.

Risk analizinde ve denetim mekanizmalarında disiplinli bir yaklaşımla düzenli olarak kontrolün sağlanması da önem taşıyor.

Risklerle birlikte, getirilerin de düzenli olarak ölçülmesi ve takip edilmesi iyi bir yönetim için gereklidir.

Takip edilen riskler aşağıdaki temel kategoriler altında gruplanmaktadır;

 • Uyum Riskleri
 • Finansal Riskler
 • Stratejik Riskler
 • Operasyonel Riskler
 • Marka/İtibar Yönetimi Riskleri
 • Raporlama Riskleri
 • Dış Çevre Riskleri

Risk Yönetimi Modülü Kullanım Alanları

* Gıda Güvenliği

* İş Sağlığı ve Güvenliği

* Yangın Güvenliği

Detaylar için lütfen iletişime geçiniz.

Turizm Tesisi, gıda üretim veya sunum işletmesi iseniz, misafirlerinizin güvenliği ve refahı hem işinizi hem de marka itibarınızı zirveye taşır.

Çoğu kişi etkin bir sağlık ve gıda güvenliği yönetiminin önemini hafife alır, fakat gerçek hayatta bir kaza veya gıda zehirlenmesi gibi hatalar, işin karlılığına ve marka itibarına çok önemli zararlar verebilir.

Bu sebeplerle ASSİST DANIŞMANLIK, Turizm Tesisi, gıda üretim veya sunum işletmesine misafirlerini güvende tutmak ve işletme karlılığını korumak amacı ile hizmet vermektedir.

Pragmatik tavsiyeler ve uygulamalı çözümler sunan, yerel ve tecrübeli endüstri uzmanları

ASSİST DANIŞMANLIK’ı benzersiz yapan endüstriyel ve yerel uzmanlığımız ile işyerinizin ihtiyaçlarına uyan en etkili ve pratik çözümlerin geliştirilip uygulanmasında sizlere yardımcı olacak danışmanca yaklaşımımızdır.

Sağlık ve Gıda Güvenliği Danışmanlık Hizmetlerimiz:

 • Gıda güvenliği, su güvenliği, havuz güvenliği ve lejyonella kontrolü konularını içeren geniş içerikli kalite el kitabı.
 • Denetimlerimizde danışmanca yaklaşım ile gelişimin, uygulamaların ve uyumun sağlanması için yol gösterici bilgiler ve tavsiyelerin aktarımı.
 • İşyeriniz için özel olarak tasarlanmış eğitimlerimiz sayesinde siz ve çalışanlarınız gerekliliklerin ve bunların günlük uygulamalarının tamamen anlaşıldığından emin olursunuz.
 • Trend analizleri, geliştirilmesi gereken alanlar ve eğitim gereklilikleri belirlenmesine yardımcı olur ve sürekli gelişim kültürünü destekler.
 • Risk yönetim sistemi, birçok riski aynı anda yönetmenize ve gerçek zamanlı bir ‘kontrol panelinde’ birden fazla lokasyonun bilgisini görmenize olanak sağlar.

Faydalar:

 • Proaktif ve gelişmiş risk yönetimi misafirlerinizin ve karlılığınızın güvence altına alınmasını sağlar.
 • Olay ve kazalardan kaynaklanan müşteri şikayetleri ve alacak taleplerinin sayısının azaltılması sayesinde karlılık artışı sağlar.
 • Sahte şikayetlere karşı belgelerle kanıt oluşturur.
 • Risk yönetimine daha az, işinizi yürütmek ve büyütmek için daha fazla zaman kalır.
 • İleri seviyede çalışan katılımı sağlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile gıda güvenliği danışmanlık hizmetlerinde uluslararası lider bir şirket ile ortak çalışmanın verdiği rahatlığı yaşatır.