Assist Danışmanlık olarak daha kaliteli, güvenli ve sürdürülebilir bir turizm için çalışmaya devam ediyoruz.

Kurumsal Turizm Şirketlerinin sosyal sorumluluk kapsamında tüm süreçlerini destekliyoruz.

Turizmde Sürdürülebilirlik, Konaklama tesisleri, Tur Operatörleri ve Destinasyonlar olarak tanımlanmaktadır.

Tesise özgü sürdürülebilirlik yönetimi prosedürleri, üst yönetimler de dahil olmak üzere kuruluşun tüm personelini eğitmek ve duyarlı hale getirmek çok önemlidir.

Sürdürülebilir Turizm Programı

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, TGA (Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı) öncülüğünde turizm sektörleri ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği halinde konaklama tesisleri için Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı tanımlanmıştır.

 Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı turizm sektörünün sürdürülebilir büyümesini temin etmek ve tüm turizm paydaşlarının katılımıyla ortak bir anlayış geliştirmek üzere oluşturulmuştur.

 Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı Ana Başlıkları; 
1. Sürdürülebilir Yönetim,
2. Sosyoekonomik Etkiler,
3. Kültürel Etkiler,
4. Çevresel Etkiler

 Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı standartları 3(üç) aşama halinde olup,

1. Aşama %30 kısmını (14 kriter) kapsamaktadır.

turizm işletmesi belgeli konaklama tesisleri ile basit konaklama turizm işletmesi belgeli tesislerin tamamı için 31.12.2023 tarihine kadar, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı web sayfasında (https://tga.gov.tr) belirtilen koşullarda ve yetkilendirilmiş firmalar aracılığıyla alınması zorunludur.

2. Aşama %70 kısmını (29 kriter) kapsamaktadır. 2025-2030 yılları arası geçiş dönemi olarak planlanmaktadır.

3. Aşama toplam 42 kriter 167 indikatörden oluşmaktadır. Tam başarı sağlanması durumunda GSTC (Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi) tarafından onaylı akredite belgelendirme süreci gerçekleşecektir. GSTC, onaylı uluslararası geçerliliği olan belge geçerliliği 3 yıl olup, her yıl ara denetimleri gerçekleşecektir.

Verilen süre zarfında 1.Aşama %30 kısmını Sürdürülebilir Turizm sertifika almayan konaklama tesisleri hakkında, 2634 sayılı Kanun uyarınca işlem uygulanacaktır.

1. 2022/2 Genelge (https://tga.gov.tr/tc-kultur-ve-turizm-bakanligi-genelgeleri/ )
2. TR-Turizm-Endüstri-Kriterler-Vol-1-19-Mayis-2022 (https://tga.gov.tr/turkiye-surdurulebilir-turizm-endustri-kriterler/)
3. Sürdürülebilir Turizm Programı Yetkili Firmalar (https://tga.gov.tr/surdurulebilir-turizm-programi-yetkili-firmalar/)

 

Kriterlerin yorumlanması, mevcut durum analizi, denetim, danışmanlık, dokümantasyon desteği, personel eğitimi gb, 1. Aşama 2. Aşama, 3. Aşama denetimine uyum ve her türlü sorularınız için tarafımıza iletişim kanallarımızdan ulaşabilirsiniz.