Yatırım Teşvik Belgesi Nedir?
Yatırım Teşvik Belgesi, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın belirlenen asgari şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkânı sağlayan, Karar'ın amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen bir belgedir.

Teşvik uygulamaları kapsamında yatırımcılara,

 • KDV İstisnası,
 • KDV İadesi,
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti,
 • Vergi İndirimi,
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği,
 • Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği,
 • Gelir Vergisi Stopajı Desteği,
 • Faiz Desteği,
 • Yatırım Yeri Tahsisi

 

Destekleri sağlanmaktadır.

Söz konusu desteklerden yararlanma imkânı ve yapılacak yatırımın süresi, 

Yatırımın: Büyüklüğüne, Bölgesine ve Konusuna bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

Hizmetlerimiz

 • Kapasite ve Ekspertiz Raporu Çıkarılması,
 • Kullanılmış Komple Tesis Yatırımı,
 • Kullanılmış Makine İthalatı,
 • Otel Yatırımı İçin Turizm Yatırım Belgesi Alımı,
 • Teşvik Kapatma için Turizm İşletme Belgesi Alımı,
 • Yatırım Teşvik Belgesi,
 • Yatırım Teşvik Belgesi Revizeleri,
 • Yatırım Teşvik Belgesi Süre Alım İşlemleri,
 • Yatırım Teşvik Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri,
 • Yatırım Teşvik için ÇED Süreci,
 • Yatırım Teşvik İptali